Եթե քնած ժամանակ թու՞ք է հոսում բերանից, ապա իմացեք որ․․․ՍԱ պետք է իմանան բոլորը

Եթե քնած ժամանակ թու՞ք է հոսում բերանից, ապա իմացեք որ․․․ՍԱ պետք է իմանան բոլորը։Քունը մեր օրգանիզմի համար կենսա-
րար նշանակություն ունի:Եթե մենք ուզում ենք ունենալ ակտիվ ու արդյունավետ կյանք,ապա մենք ամեն օր պետք է բավարար չա-
փով քնենք, որպեսզի խուսափենք անքնությունից և նաև կանխարգելենք այն:

Պարզվում է, որ նորմալ գիշերային հանգստի բացակայությունը բացասաբար է անդրադառնում ուղեղի աշխատանքի վրա,ինչպես
նաև քայքայում է առողջությունը:Չնայած քնի մեծ ցանկությանն ու անհրաժեշտությանը՝մենք շատ հաճախ չենք կարողանում հան-
գիստ քնել:Մարդիկ պետք է գնան աշխատանքի,սովորելու և այլն:

Նրանք ովքեր օրվա ընթացքում բավարար չեն քնում, շատ հաճախ անհարմարություն են զգում, ունենում են վատ տրամադրութ-
յուն,կամ էլ առողջական խնդիրներ են ունենում էներգիայի պակասի հետևանքով:Այդ պատճառով մարդու օրգանիզմը փնտրում է
քնի նոր ցիկլ ու մարդը կարող է ուղղակի քնել աշխատանքային սեղանի մոտ կամ տրանսպորտում:

Լինում են դեպքեր,երբ բավարար քնից հետո արթնանում եք ու տեսնում ,որ բարձը խոնավ է:Շատերի համար դա նորմալ չէ,սակայն
պատկերացրեք ,որ Ձեր բախտը բերել է…Քնի ընթացքում թքարտադրությունը վկայում է լավ քնի և հանգստացած օրգանիզմի մա-
սին:

Եթե քնի ընթացքում թքարտադրություն չկա,դա կարող է վկայել այն մասին ,որ դուք անհանգիստ եք քնում:Հիշեք,որ անհատական
և մասնագիտական զարգացման գրավականը լավ հանգիստն է:Եթե դուք ունեք քնի հետ կապված խնդիրներ,ապա դիմեք մասնա-
գետի օգնությանը:

Ապրեք առողջ

Like this post? Please share to your friends: