charset="UTF-8"> Հարբած ադրբեջանցիները պարում հայկական երաժշտության ներքո․ երգի բառերը լսել է պետք (Տեսանյութ)

Հարբած ադրբեջանցիները պարում հայկական երաժշտության ներքո․ երգի բառերը լսել է պետք (Տեսանյութ)

Like this post? Please share to your friends: