charset="UTF-8"> Իսկ դուք գիտեի՞ք, թե ինչի համար է նախատեսված վերնաշապիկի հետևում գտնվող այս փոքրիկ հանգույցը

Իսկ դուք գիտեի՞ք, թե ինչի համար է նախատեսված վերնաշապիկի հետևում գտնվող այս փոքրիկ հանգույցը

Կան դիզայնի շատ էլեմենտներ, որոնց մասին մենք անգամ չենք էլ մտածում։ Օրինակ՝ ձվերի համար նախատեսված արկղերը կամ անձեռոցիկների տուփերը, որոնցից կարող ես միայն մեկ անձեռոցիկ հանել, չէ՞ որ դրանք հանճարեղ են։
Նորաձևության դաշտում նույնպես կան այդպիսի էլեմենտներ։ Օրինակ՝ վերնաշապիկի մեջքի մասում գտնվող հանգույցները։ Երբևէ մտածել եք՝ դրանք ինչի՞ համար են։
Այդ հանգույցը գտնվում է վերնաշապիկի հետևի մասում՝ անմիջապես կարի վրա։ Այդ հանգույցներն առաջին անգամ հայտնվել են տղամարդկանց GANT հագուստի ընկերության վերնաշապիկների վրա 1960-ական թվականներին։ Դրանք նախատեսված էին ուսանողների համար, որպեսզի կարողանան կախել իրենց վերնաշապիկները, և այն չճմրթվի։
Ավելի ուշ այն մեծ տարածում գտավ ուսանողների մեջ։ Դրա միջոցով ուսանողները ցույց էին տալիս, թե արդյոք նրանք հարաբերությունների մեջ են, թե ոչ։ Տղամարդիկ պոկում էին այդ հանգույցները, որպեսզի ցույց տան, որ լուրջ հարաբերությունների մեջ են, իսկ կանայք կապում  էին իրենց ընտրյալների շարֆերը։

Like this post? Please share to your friends: