charset="UTF-8"> Ցեղասպանություն, Քոչարյան, Սերժիկ տեսած ժողովուրդ ենք. անհնարինն արել ենք, մնացել է դժվարը. Լևոն Բարսեղյան

Ցեղասպանություն, Քոչարյան, Սերժիկ տեսած ժողովուրդ ենք. անհնարինն արել ենք, մնացել է դժվարը. Լևոն Բարսեղյան

Like this post? Please share to your friends: