charset="UTF-8"> Նվեր Մնացականյանի դիպուկ 1 րոպեն. «Կարծում եք Մարտի 1-ի գործը միայն Քոչարյանին մեղադրելու մասի՞ն է…»

Նվեր Մնացականյանի դիպուկ 1 րոպեն. «Կարծում եք Մարտի 1-ի գործը միայն Քոչարյանին մեղադրելու մասի՞ն է…»

Ներկայացնում ենք Նվեր Մնացականյանի հերթական 1 րոպեն:

-Կարծում եք Մարտի 1-ի գործը միայն Քոչարյանին մեղադրելու մասի՞ն է…

Մանրամասները՝ տեսանյութում.

Like this post? Please share to your friends: