charset="UTF-8"> Հերթական դիպուկ 1 րոպեն՝ Նվեր Մնացականյանի կողմից

Հերթական դիպուկ 1 րոպեն՝ Նվեր Մնացականյանի կողմից

Ցանկացողներին Սահմանադրությունը թույլ է տալիս վերադառնալ Ճահիճին…

Հերթական 1 րոպե Մնացականյանի հետ…

Տեսանյութը դիտեք ստորև.

Like this post? Please share to your friends: