charset="UTF-8"> Կուզեի տեսնել Սարի թաղի այն բնակիչներին, ովքեր մեզ մի բաժակ ջուր են տվել. Մանուկյան

Կուզեի տեսնել Սարի թաղի այն բնակիչներին, ովքեր մեզ մի բաժակ ջուր են տվել. Մանուկյան

Like this post? Please share to your friends: