charset="UTF-8"> Կարծու՞մ եք սովորական տոնածառ է․․․միայն տեսնեք, թե ինչ է տեղի ունենու, երբ վառվում են լույսերը

Կարծու՞մ եք սովորական տոնածառ է․․․միայն տեսնեք, թե ինչ է տեղի ունենու, երբ վառվում են լույսերը

Ուղղակի հրաշք․․․այլ կերպ հնարավոր չէ անվանել սա։ Երբ միանում եմ լույսերը, սկսվում է հեիքաթը․․․

Տեսանյութը՝ ստորև․

Like this post? Please share to your friends: