charset="UTF-8"> «Էդո՞...Էդ ինչ ասի՞ր... Այ էդ մի բանը դո՛ւ պտի չասեիր...». Արտավազդ Եղոյան

«Էդո՞…Էդ ինչ ասի՞ր… Այ էդ մի բանը դո՛ւ պտի չասեիր…». Արտավազդ Եղոյան

Like this post? Please share to your friends: