charset="UTF-8"> Երբ մի խումբ եվրոպացիներ, մեծ եռանդով երգում են «Քամին զանա» երգը

Երբ մի խումբ եվրոպացիներ, մեծ եռանդով երգում են «Քամին զանա» երգը

Երբ մի խումբ եվրոպացիներ, մեծ ոգևորվածությամբ երգում են «Քամին զանա»․․․

Տեսանյութը՝ ստորև.

Like this post? Please share to your friends: