Ավելացել են ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստների չափը

Ըստ 2018 թվականի նոյեմբերի 29-ին կառավարության նիստի ժամանակ կայացրած որոշման՝ 2019-ի հունվարի 1-ից ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստների չափերը կազմում են 25 500 դրամ: Սա նշանակում է, որ ավելացել է ավելի քան 64 000անձի տրամադրվող պետական նպաստների չափերը:

Նախկինում ծերության նպաստի չափը կազմում էր 16 000 դրամ (շահառուների թիվը 01.01.2019թ. դրությամբ՝ 5693), 1-ին խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձի և հաշմանդամ երեխա ճանաչված անձի համար՝ 21 500 դրամ, երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձի համար՝ 19 000 դրամ, երրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձի համար՝ 16 000 դրամ(հաշմանդամության նպաստ ստացող շահառուների թիվը 01.01.2019թ. դրությամբ` 46975), կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստի չափը՝ 16 000 դրամ (շահառուների թիվը 01.01.2019թ. դրությամբ` 11416): Երկու ծնողին կորցնելիս կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստի սահմանված չափը մնացել է անփոփոխ` 80 000 դրամ։

Տեղեկացնում ենք, որ 25 500 դրամը 2019 թվականի համար պարենային (ծայրահեղ) աղքատության գծի կանխատեսվող ցուցանիշն է: Այսինքն, ձեռնարկված միջոցառումը նպատակ ունի ապահովել պարենային (ծայրահեղ) աղքատության գծին հավասար պետական աջակցության տրամադրումն այն անձանց, ովքեր ունեն ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստներ ստանալու իրավունք:

Այսպիսով, խնդիրը ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստներ ստացող անձանց շրջանում ծայրահեղ աղքատությունը բացառելն է:

Աղբյուր՝ Մամուլ

Like this post? Please share to your friends: